Όλα τα μηνύματα

Ερ: how can I remove the mop sheet? not the velcro mop but the plate underneath?

Ερώτηση από BG122112550 επί 2024-01-09 10:37:27

lucasoliveira2701 You can check the manual for better view, but the levelled side has 2 attachments in the corner that are really tight to remove, but you definitely can do it being careful. Take one side first and then, take the other. The manual shows the picture where is the attachment I'm talking about.

2024-01-18 04:44:26 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can I change the watch strap?

Ερώτηση από BG122112550 επί 2022-06-20 01:38:28

kokos7 Τι μέγεθος λουρί πρέπει να πάρω ώστε να είναι σωστό ;

2023-04-25 02:07:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)