Όλα τα μηνύματα

Ερ: quale batteria devo acquistare?

Ερώτηση από Simone1988 επί 2019-12-30 04:56:46

BG173101141 batería compatible con Makita

2022-01-09 12:29:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does this product have batteries?

Ερώτηση από dolgiver επί 2019-11-13 09:56:23

BG173101141 I bought it without battery

2021-12-04 04:37:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: how many battery does it come with?

Ερώτηση από rodriguesabilio επί 2019-11-13 02:50:33

BG173101141 yo lo he comprado sin batería

2021-11-26 03:22:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)