Όλα τα μηνύματα

MARK746 This was the wrong photo used for this review. These washers will NOT fit an OMPHobby M2

MARK746 30/03/2022
0
Σχόλια (1)

Ερ: Is the orange M2 Exp the new version with CNC swash plate and blade grips?

Ερώτηση από MARK746 επί 2022-03-21 01:31:40

The seller yes,new version

2022-03-22 08:46:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come with a receiver?

Ερώτηση από Supriya_Khamitkar επί 2021-08-16 11:53:51

MARK746 No, doesn’t come with a receiver

2021-08-21 10:54:33 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)