Όλα τα μηνύματα

Ερ: What kind of bearings? Steel BB's, printed or plastic ?

Ερώτηση από quanloikid επί 2020-07-22 05:33:03

bwazak Steel. Very smooth

2022-03-05 03:47:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Ia the power handle already?

Ερώτηση από muchsin 1179 επί 2020-07-18 11:18:22

quanloikid What kind of BB's

2020-07-23 04:00:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how many bearings

Ερώτηση από quanloikid επί 2020-05-16 09:34:45

Candiiye03 14

2020-06-06 05:53:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what size are they and can I get all big oned

Ερώτηση από stephenson940 επί 2019-01-15 08:10:56

quanloikid what size and weight are they

2020-05-23 03:00:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)