Όλα τα μηνύματα

Ερ: can it fit an sharkbyte tx5r.1 vtx at the top of the 20*20 stack?

Ερώτηση από BG226181783 επί 2021-09-17 01:23:32

Sebby_D no,the frame cage is too big for the TX. It fits on top but not on the sides

2022-01-05 09:56:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: This should work for a mobula 7 also right?

Ερώτηση από GreenscOOps επί 2021-07-09 07:01:12

Sebby_D yes

2021-12-09 08:38:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)