Όλα τα μηνύματα

Ερ: kétirányú hang van benne?

Ερώτηση από SzenasZsolt επί 2022-03-07 12:34:44

htom Nem,nincs benne hangszóró. Csak hallod ami a kamera közelében van

2022-03-08 01:47:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi, is it compatible with xiaomi MI robot vacuum mop p?

Ερώτηση από BG335716231 επί 2021-08-28 01:52:13

htom not compatible

2021-08-30 01:02:37 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can it be used with ESP 01 (not just s version)?

Ερώτηση από Yoggi επί 2021-04-10 05:08:36

htom Ifailed with the blue PCB 512 KiB flash. The pin assignment is the same as the ESP-01S (1 MiB Flash).

2021-04-12 02:54:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)