Όλα τα μηνύματα

Ερ: does this come with the car?

Ερώτηση από BG024425542 επί 2023-02-24 12:05:10

Daniel no

2023-02-24 11:12:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it come with battery

Ερώτηση από BG385252381 επί 2022-12-09 10:15:53

Daniel it connects to the rc battery with a jumper

2022-12-10 12:12:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Qual o prazo de entrega no Brasil?

Ερώτηση από BG441612015 επί 2022-04-04 08:36:11

Daniel itshould tell you at checkout

2022-04-06 03:07:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how big motor?

Ερώτηση από Steffen1988 επί 2022-01-10 02:06:03

Daniel 370

2022-04-06 03:07:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What transmitter do I need for this?

Ερώτηση από BG134041819 επί 2022-01-18 04:55:59

Daniel whatever one you want it is not limited to any certain one. you plug this into any receiver you have

2022-02-24 09:52:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)