Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello, can install Linux? debian, manjaro, deepin, etc?

Ερώτηση από cristhian_urra επί 2021-04-06 07:32:21

Tuque not support.

2021-04-23 02:15:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

cristhian_urra hola, funciona super bien. Lo he usado con Entel, Virgin y Movistar, Vivo en el campo, aun así recibe el 4g sin problemas. Lo recomiendo

cristhian_urra 02/10/2020
2
Σχόλια (2)