Όλα τα μηνύματα

Ερ: هل هذا المنتج يعتبر مثير وجنسي

Ερώτηση από WISERCRAZY επί 2023-01-29 11:34:07

isidoro and sexy too!

2023-12-27 11:04:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: The bolt that comes is m8 and 10, but what about pitch size? Is it m8 x 1.25 or m8 x 1.5? 

Ερώτηση από salma aliy hasiholan επί 2022-02-07 05:23:56

isidoro 8 x 1.25 es la medida del tornillo M8 👍

2022-02-08 01:01:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will a tube exactly fit to inside larger tube? like telescopic antenna ?

Ερώτηση από OYONMAISON επί 2019-07-07 10:41:55

isidoro Youcan try it and then come back to tell us

2022-01-16 05:24:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I wonder why there are no goods in China

Ερώτηση από BG350181715 επί 2021-12-24 10:26:27

isidoro AndI wonder why there are no gods in Greece

2022-01-16 05:23:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how many kg is it please ?i leave in Qatar and want to take it to my country.

Ερώτηση από talla.charlez επί 2019-04-27 09:25:58

isidoro Is very light, probably a kilo. You can take it to your country, to the beach… to anywhere

2021-12-15 04:13:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: quanto tempo dura o envio? comprei há um mês e ainda não foi enviado.

Ερώτηση από Alan Lima επί 2021-11-21 06:26:26

isidoro You need patience, sometimes the ship get clogged at the channel

2021-12-15 04:10:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How many dots per inch resolution can I get? And also anyone using it for PCBs?

Ερώτηση από krdpOnBGG επί 2017-12-04 06:23:24

isidoro I don’t use inches, nobody does in 2021. You can make pcbs, is slow and noisy but possible

2021-12-15 04:08:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

isidoro Yes, you can try again. Just buy this item again and you get the panel you are asking and the other parts for free

2021-12-15 04:04:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the tolerance measured on the OD nominal 15mm??? Does the same tolerance apply on all others OD's???

Ερώτηση από Gaetano Lampugnani επί 2019-05-22 02:57:58

isidoro No lo sé, la tolerancia siempre va de la mano con el precio, mira el precio y obtendrás tu respuesta

2021-11-10 06:04:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are the glasses against phone or computer radiation?

Ερώτηση από BG513761721 επί 2021-07-09 06:54:57

isidoro No, más bien digo no sé

2021-11-10 05:58:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how to set correct date & time or regional settings

Ερώτηση από Daniel επί 2018-11-11 01:18:28

isidoro Primero tienes que configurar correctamente los parámetros del dispositivo móvil, luego ya quedan en la aplicación

2021-11-10 05:56:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

isidoro First question: YES. Second question: YES.

2021-10-28 09:03:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)