Όλα τα μηνύματα

isidoro No se puede desde la app

2021-09-01 11:55:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Isso corta que tipo me material?

Ερώτηση από welgil8 επί 2017-12-07 09:55:40

isidoro Plástico, metales, etc

2021-09-01 11:54:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does anyone have a source for detector diodes and thru-line bodies to use with this meter?

Ερώτηση από Larry53 επί 2019-05-04 01:35:34

isidoro Aqui mismo en BG hay dos kits, busca el item 1881641 y el 1817463 que van bien con este instrumento. En la seccion Q

2021-08-05 01:51:43 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what is the thickness of the wall?

Ερώτηση από ernestbacosa επί 2019-05-03 02:29:38

isidoro Hasleído la descripcion? ahi lo indica en el apartado: Thickness

2021-07-06 05:46:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

isidoro Porsupuesto es posible, tan slo agregue 5 unidades al momento de procesar su orden

2021-07-06 05:42:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how can connect wiffi bcz my wiffi macsettings

Ερώτηση από jithu επί 2018-02-09 12:09:51

isidoro Esposible, siga las instrucciones, no necesita la mac

2021-07-06 05:40:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Sir do you have 1inch diamter and 2ft length?

Ερώτηση από BG325649818 επί 2021-07-02 08:08:38

isidoro I don't have it, ask banggood they can help

2021-07-03 07:30:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is the diameter from the inside or outside?

Ερώτηση από ren76 επί 2018-12-05 06:14:30

isidoro That'sa good question... you smart... you loyal... you inside... you outside

2021-06-09 05:13:25 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi! I live in Mexico, do you include the pug for the wall with the purchase?

Ερώτηση από dpepper1120 επί 2019-04-04 11:15:42

isidoro theydon't include live beings

2021-06-09 05:07:11 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How accurate and consistent is the diameter? Is it a precision rod?

Ερώτηση από drors01 επί 2017-12-07 01:07:00

isidoro Thisare not the bars you are looking for

2021-06-09 05:04:31 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)