Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it strong enough to lock screws well?

Ερώτηση από reekoo επί 2021-09-12 03:01:48

FilmSoft Si. En el nivel número 3

2021-09-15 02:29:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: tiene garantía?

Ερώτηση από BG574817454 επί 2020-10-01 05:13:48

FilmSoft Si

2021-09-14 06:59:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: 1. compatible with iPhone? 2. English voice assist?

Ερώτηση από decolvin επί 2021-09-11 06:54:49

FilmSoft Sies compatible con el iPhone. Funciona el asistente en ingles.

2021-09-14 06:59:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is the Sims 4 fullpack able to installed?

Ερώτηση από BG571944481 επί 2021-09-10 12:17:38

FilmSoft Nolo se. Ver los requisitos que pide el juego para su instalación

2021-09-14 06:57:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Consegue colocar menor valor da compra na nota para nao ser taxado no Brasil?

Ερώτηση από Tg Madrugado επί 2021-06-03 08:57:02

FilmSoft Usted es responsable de todos los impuestos y aranceles de importación cobrados cuando su paquete pasa por la Aduana.

2021-08-19 08:21:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Quando chegar no Brasil,paga mais algum valor?

Ερώτηση από BG492435312 επί 2020-06-13 07:12:44

FilmSoft Depende de la aduana de su país si le cobra impuestos. Usted paga ese impuesto.

2021-08-19 08:20:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)