Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it support frsky d8 protocol. i want it to work with tinyhawk 2

Ερώτηση από Kyrkasnic επί 2021-10-06 07:23:28

megarto123 It literally says that multiple times in the description and the title

2021-10-15 08:10:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What other type of TX can i bind it to? I am new to fpv i don't know anything

Ερώτηση από Kyrkasnic επί 2021-08-11 05:44:37

icedog1982 cellesqui accepte de d8 ou d16

2021-08-16 08:26:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)