Όλα τα μηνύματα

Ερ: How much item does it have? One cover or two?

Ερώτηση από nekrothaftis επί 2021-08-12 08:21:27

cadillachenry I HAVE NOT RECIVE MY ORDER,

2021-08-12 11:03:48 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: O motor é continuo? ou é Tic-Tac?

Ερώτηση από BG392555165 επί 2021-05-13 07:47:49

cadillachenry i hade no pr, with the silent non ticking clock.

2021-05-13 09:25:48 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: do these make a clicking sound while rotating?

Ερώτηση από Quenchy επί 2020-11-20 01:41:01

cadillachenry i did not recieve my ring.

2020-11-20 04:26:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

cadillachenry no i have nothing to report at this time .

2020-09-30 11:44:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does mask take PM2.5 Filter?

Ερώτηση από BG457516610 επί 2020-06-16 09:26:42

cadillachenry themaskwasgreatthink you

2020-06-16 02:05:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)