Όλα τα μηνύματα

Ερ: Could you specify the working voltage? Thanks.

Ερώτηση από gimly314 επί 2020-12-09 01:24:42

The seller To pass 220V, you need to add a 100K-150K resistance resistor

2020-12-29 09:37:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)