Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does this smartphone have or allows to activate the emergency cell broadcast function?

Ερώτηση από drivera1704 επί 2019-07-09 12:24:07

OMKober I don't know this

2022-10-23 11:47:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Envíos a Perú por favor, Xiaomi oficialmente ya está en Perú, no hay problemas con aduanas.

Ερώτηση από drivera1704 επί 2019-09-23 08:54:17

Maskdar maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-09-28 01:50:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Vivacity I suggest you contact banggood through the "Contact us" to help you

2019-07-10 07:08:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)