Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can it be used with virtual reality?

Ερώτηση από sjm2005moreau επί 2020-04-05 03:41:44

Piggeon Yes it can. you can split the view inside the app for vr. quality is pretty bad thought. Wouldn't recommend this as a primary goggle

2020-04-16 03:56:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: are batteries included inside battery case??

Ερώτηση από piotgie επί 2019-10-26 03:19:45

Piggeon no,not include

2020-02-15 06:39:19 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)