Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the recomented battery for the br***** kv.

Ερώτηση από JIM επί 2021-04-22 03:05:16

Jbasuni 2s,3s, or 4s LIPO Battery

2021-04-22 07:40:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can I programme it with Arduino Uno??

Ερώτηση από Ryuugami επί 2021-04-16 08:10:24

Jbasuni yes,of course

2021-04-22 07:39:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)