Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it makes good coffee with cold water? Is it worth buying?

Ερώτηση από GEORGIO1980 επί 2020-10-30 09:59:05

Patrick It make espresso coffee so about an onze of coffee it does take about 5-10 min to bring water up to temp so be ready to wait but I love mine I use it in camping and I just water down the espresso a bit to make a standard cup.

2022-05-25 11:45:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what wifi version mean? What is the difference tuya vs wifi cersion?

Ερώτηση από GEORGIO1980 επί 2022-01-04 03:05:36

BG351738321 Please contact the customer support.

2022-02-07 10:51:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Anyone has a picture of the light while is on to see how much light has??

Ερώτηση από GEORGIO1980 επί 2021-01-12 10:19:55

jimi_r580 it is very bright i have install the light today and i couldn't believe how bright it is!!!!!!

2022-01-19 01:29:58 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)