Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it makes good coffee with cold water? Is it worth buying?

Ερώτηση από GEORGIO1980 επί 2020-10-30 09:59:05

Patrick It make espresso coffee so about an onze of coffee it does take about 5-10 min to bring water up to temp so be ready to wait but I love mine I use it in camping and I just water down the espresso a bit to make a standard cup.

2022-05-25 11:45:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what wifi version mean? What is the difference tuya vs wifi cersion?

Ερώτηση από GEORGIO1980 επί 2022-01-04 03:05:36

BG351738321 Please contact the customer support.

2022-02-07 10:51:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)