Όλα τα μηνύματα

Ερ: i want to connect two subwoofers on it 4 ohm, how to connect

Ερώτηση από hondbruno επί 2020-05-03 03:57:50

laiqiuting You can consult customer service to get the installation steps

2020-06-08 01:21:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can you use this for gel batterys

Ερώτηση από hondbruno επί 2020-01-19 02:19:15

Blue7x Constant Output Voltage: 15.2±0.2VDC(20A/30A), 14.6±0.3VDC(40A)

2020-02-17 11:59:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)