Όλα τα μηνύματα

Ερ: What app does it work with? in the EU do you work?

Ερώτηση από nico92 επί 2019-08-22 02:29:44

Crazyred Sorry, it does not work with APP. Thank you

2019-08-31 01:33:52 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Va bene con la birra? o con prodotti frizzanti non va?

Ερώτηση από messina106 επί 2019-08-30 08:42:21

nico92 yes

2019-08-30 05:40:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: hello, is this an international version? will it work in New Zealand? thank you

Ερώτηση από jhkoning επί 2019-08-29 03:33:30

nico92 yesinternational version

2019-08-30 05:40:16 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)