Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this hardened steel?

Ερώτηση από BG547223547 επί 2021-01-18 05:07:23

RdWs I'm no expert but I think it is not hardened steel. However it feels pretty solid, enough to save you at least once.

2021-09-16 12:50:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is It water resistent ??

Ερώτηση από Izar Baptista Roani επί 2020-11-04 06:56:24

BG547223547 yes. works great in the bath. i like to look at my wifes punjabi underwater while im working away

2020-11-10 06:26:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)