Όλα τα μηνύματα

Ερ: How tall are the side plates? 32mm or 28mm?

Ερώτηση από ollie2612 επί 2023-03-22 04:57:32

topybear variable - at front 32mm, at back 25

2023-03-22 10:25:15 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this series or parallel?

Ερώτηση από ollie2612 επί 2021-07-04 06:08:10

BG165717161 Well each cell is 3.7 and this is 7.4 divided by 3.7= 2s so it has to be in series.

2022-11-03 02:33:34 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Does this drone come with altitude hold / auto hover?

Ερώτηση από ollie2612 επί 2020-03-18 10:46:21

BG221154004 yes using the inav navigation gps setting modes !

2020-04-04 08:35:28 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: will these fit the Eachine EV200d ?

Ερώτηση από ollie2612 επί 2021-08-21 05:58:12

Alowgo Hi ollie2612, this fabric faceplate will not fit on the ev200d. But if you looking for a fabric faceplate you might want to look at this one! URUAV FPV Goggles Faceplate Lycra Fabric Sponge Pad Replacement with Head Strap for Eachine EV200D - Blue Faceplate ID: 1578755 Later Alowgo

2021-08-21 10:53:42 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will this module still allow Achilles to be flashed? I've just purchased one (July 2021)

Ερώτηση από ollie2612 επί 2021-07-02 01:44:01

JohnHutch Yes, but check to see what version the module is. Depending on which mCU it has will determine what version of Achilles it will take. There is a post in Discord about it.

2022-02-17 05:46:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Would the screen and ribbon cable work with the EV800D pcb?

Ερώτηση από ollie2612 επί 2021-07-12 06:55:38

anBuddi no. the ribbon is with same pins, but there are strange artifacts when you change the pcb

2021-09-11 02:59:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What size and polarity is the barrel plug? Is it 2.1 x 5.5mm?

Ερώτηση από ollie2612 επί 2021-07-05 05:34:13

pcucit Yes, 2.1 x 5.5mm. Not sure why the product title says 5.5*2.5, that seems incorrect to me!

2021-07-05 11:35:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does this have altitude hold/angle mode or is it only Acro?

Ερώτηση από ollie2612 επί 2020-03-20 04:45:06

giolokj Ithave Angle , Horizon and Acro, I don't know if It has altitude hold

2020-03-28 04:37:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)