Όλα τα μηνύματα

Ερ: How do I change the torque between 0.12 and 3 N.m?

Ερώτηση από halpay επί 2020-01-20 05:09:41

g_grayson 3Nm is the maximum you can turn it by hand. Maximum by battery is 0.12Nm.

2020-02-15 07:30:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: how loud is the power supply under load

Ερώτηση από BG412551231 επί 2021-07-23 08:24:47

halpay It's noise loudness does not change according to its load. I mean, It is always at the same loudnes regardless of the number of the loads. Its fan always spins at the same speed. It is loud enough to annoy me when I am in the same room unfortunately. I don't know the decibel value of its loudness.

2021-07-23 03:09:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: When is Rear right motor expected to be in stock?

Ερώτηση από rodriguez επί 2020-08-17 05:22:17

halpay Hello. This section is for questions about the product features and specifications. I think you had better ask this question at somewhere else for a higher chance of anwswer.

2020-08-17 07:46:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do u have an extra battery sold separately?

Ερώτηση από kojimikai επί 2020-06-08 01:28:18

halpay As far as I know, they do not sell battery packs seperately. I would like to know if I am wrong.

2020-06-08 06:22:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Hello How far can these modules communicate with each other?

Ερώτηση από halpay επί 2018-09-24 04:13:53

Thisred Maximum operating speeds up to 2Mbps

2018-10-05 10:08:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

WayJJJJ Hello,if you have any questions feel free to contact our customer service:https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111.

2018-07-18 04:17:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)