Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will it work with original Spectrum DSMX receiver ?, I misplaced the original Satellite

Ερώτηση από vrfpvflyer επί 2017-11-14 12:32:34

ARGJR Yes, provided it's a 3-pin port you are using.

2022-05-24 03:04:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Stickers factory applied ?

Ερώτηση από pidi52 επί 2021-09-17 05:16:25

ARGJR No, but a sticker sheet is provided though.

2022-05-24 03:02:35 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: serve para o helicóptero v950?

Ερώτηση από BG436018317 επί 2022-01-07 07:36:22

ARGJR No

2022-01-14 08:15:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it unexplotion battery case?

Ερώτηση από mizrachishai επί 2020-05-14 02:50:34

ARGJR Yes it provides fire protection against a lipo explosion

2021-12-19 07:05:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)