Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the connection of 5 batteries of li Lion? Is it in parallel or series connection?

Ερώτηση από Ismael επί 2020-12-24 12:10:49

andrandr In parallel

2021-01-31 03:43:30 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)