Όλα τα μηνύματα

Ερ: How big the max RPM during the working?

Ερώτηση από lac επί 2020-12-25 05:55:55

snow 13000rpm

2020-12-29 02:01:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)