Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it cored or coreless?

Ερώτηση από BG451815111 επί 2021-04-06 08:04:30

BG363344354 Cordless

2023-07-19 04:51:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Are these servos 360 or 180 degrees?

Ερώτηση από onsitegroup επί 2019-08-29 02:33:13

BG363344354 180

2023-07-19 04:50:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)