Όλα τα μηνύματα

boardman69 I think I just got mine I’m going to check it out and I’ll get back to you later today thanks and I’ll have information on windows 10 and raspberry pi connection

2021-09-21 04:03:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: CAMERA LENS 18 CM ? 15 CM ?

Ερώτηση από pcboysone επί 2019-07-31 03:26:48

boardman69 I just think mine just came in the mail I bought a m8 replacement lens for it so if you wanted to wait I’ll update you later today or look at the m8 lens replacement for specs

2021-09-21 04:00:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will this work with windows 10? like can i get the videos of the card onyo my computer?

Ερώτηση από LisaC επί 2019-08-21 06:22:48

boardman69 I’m not sure but I’m going to try now and find out so I’ll let you know this afternoon

2021-09-21 03:56:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: o preço de um produto é um quando a gente clica no produto muda de preço??

Ερώτηση από vendastudocerto επί 2018-11-02 06:00:32

BG489151131 I only speak English but I’m learning other languages

2021-08-28 02:06:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: can i use a Mosfet to control the velocity of the tank? thanks...

Ερώτηση από BG534817451 επί 2020-07-21 05:10:16

BG489151131 I’m not sure if I use l298 motor control

2021-08-28 02:05:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG489151131 ArduinoCode from arduino ide library’s they have examples and you can add to the examples to perform more actions or you can git codes from GitHub repository and the screens have ds card slots for storing information I hope that helps you

BG489151131 23/12/2020
1
Σχόλια (3)

Ερ: is this have screen and chip or only case

Ερώτηση από BG432233494 επί 2021-04-11 07:58:46

BG489151131 It comes with case and screen it’s pretty decent I just wish the fan would fit in the case also

2021-04-13 08:27:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Guide for this please ?

Ερώτηση από BG155354915 επί 2021-04-13 06:30:20

BG489151131 Arduino ide has program for it and so does GitHub repository but check arduino and I believe that there’s a link to GitHub

2021-04-13 08:25:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)