Όλα τα μηνύματα

Ερ: Where is the RPL jumper ?

Ερώτηση από polka επί 2018-12-18 05:23:56

wujiahui Sorry, this does not contain jumpers.

2018-12-18 08:08:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Bonjour, Est-il possible d'afficher la programmation en Français ?

Ερώτηση από polka επί 2018-03-19 07:47:10

Spencer There is impossible to display programming in French.

2018-03-29 10:46:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Parle-t-il le Français ?

Ερώτηση από polka επί 2018-03-19 07:44:52

Lovable It doesn't speak French.

2018-03-29 10:49:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)