Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi, can you clean it in dishwasher?

Ερώτηση από Kgabor επί 2019-08-29 11:57:51

Procyonine I think if it is not very dirty, wipe it with a damp cloth. But if it’s dirty, wash it with water.

2019-08-30 02:23:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)