Όλα τα μηνύματα

Ερ: can a blue bugs 3 drone have a g.p.s system fitted to it and where can you get the kit

Ερώτηση από BG338161633 επί 2020-12-23 10:09:14

Bruce Haven't test for this.

2020-12-31 12:22:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)