Όλα τα μηνύματα

Ερ: MAY I KNOW THE PITCH SIZE OF THIS ITEM?

Ερώτηση από BG361016441 επί 2020-10-25 01:20:10

Mark DL same 50mm

2021-12-18 02:24:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: when this item due in to stock

Ερώτηση από Hooter700 επί 2018-05-11 02:46:56

Mark DL inside threed is same as 50mm adjustable head.

2021-12-18 02:23:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)