Όλα τα μηνύματα

Ερ: could these be fitted on a Flywoo Explorer lr4?

Ερώτηση από GertJan83 επί 2021-10-02 06:45:05

Khasti yes, propeller fit on the motors from explorer LR4

2021-10-02 09:06:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this be used with 20gram battery?

Ερώτηση από qubert555 επί 2021-10-01 12:52:40

Khasti 20g is to heavy, please use 7g battery 300mah or max 14g battery with 600g like the Auline 3.7V 600mAh 50C 1S LiPo

2021-10-01 04:33:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Khasti Eachine shadow fiend lr is without a external receiver. You need a Flysky receiver Flysky FS-A8S FS A8S V2. the fleshy receiver you can solder to a free serial RX pin. And set unter Betaflight the new receiver with iBUS protocol.

2021-09-24 01:14:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)