Όλα τα μηνύματα

Alvarezkev Hi, yes you will need hot glue or other type for EPO material. The propeller hub is included.

2022-03-02 07:51:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can I use with 4CH Wl 912? Wich gyro or head lock system can I use?? Thanks

Ερώτηση από BG394423849 επί 2021-03-14 06:40:42

kkkbbb yes this is head lock gyro

2021-12-10 05:39:53 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: This board have a gyro incorporated?

Ερώτηση από BG394423849 επί 2021-03-16 09:06:45

Acarophobia right

2021-04-08 12:47:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)