Όλα τα μηνύματα

Ερ: Where's the clear common Anode leds?

Ερώτηση από SamR επί 2020-08-28 12:44:43

noor The longest pin is cathode and the ather is anode

2021-07-12 09:55:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: il motore è fornito con certificato di potenza?

Ερώτηση από BG151745133 επί 2021-05-07 09:19:15

noor no , it's coming with out that

2021-05-08 06:43:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this meter suitable for agm batteries ?

Ερώτηση από rogerwilkinson επί 2018-12-11 08:29:04

noor it's support to lead acid and lithium batteries it could be work with AGM but it's not recommended

2021-04-17 06:01:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Does it support 12V 2A through DC jack ?

Ερώτηση από firefoxes1 επί 2019-08-12 05:39:48

noor yes it's work with DC 12v but it's not recommended

2021-04-17 05:57:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)