Όλα τα μηνύματα

Ερ: Besides the rubber grips, what makes this different than the Radiomaster TX16S??

Ερώτηση από RamNas επί 2021-05-19 07:26:02

dengjunbao Details page description has shown the difference place

2021-05-20 01:12:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can Waterproof ?

Ερώτηση από march87 επί 2021-06-23 07:08:43

RamNas Can not waterproof.

2021-09-14 04:42:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Can use with lithium 14500 battery (3.7V) ?

Ερώτηση από ChayutChamp επί 2019-11-16 02:44:59

RamNas No. This headlight uses one “AA” size battery.

2021-09-14 04:41:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Name of material?

Ερώτηση από Kopter_Geza επί 2018-04-01 05:52:23

RamNas Plastic

2021-09-14 04:40:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will this work with mamba f405 mk2 Flight controller?

Ερώτηση από BG233253904 επί 2021-09-14 10:28:01

RamNas Yes, it will work.

2021-09-14 04:39:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Marslon no video,maybe you can find it on youtube.

2021-09-07 03:25:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: cam 4:3 or 16:9?

Ερώτηση από aSartik1990 επί 2019-03-23 11:02:39

RamNas 4:3

2021-08-31 10:44:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Would these be compatible with emax ls2207 1900kv motor?

Ερώτηση από Jrodrone επί 2019-04-06 04:38:32

RamNas Yes they are compatible. Description says they fit 2207 motors.

2021-08-30 11:12:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hallo. Passen auch 1806 Motoren?

Ερώτηση από Hokum επί 2019-07-30 02:09:13

RamNas It would be better to use 2306 motoren for this frame.

2021-08-30 11:08:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can these be used with a eachine qx65? Thanks

Ερώτηση από BG493216441 επί 2021-08-28 04:58:37

RamNas Yes, these can be used with the QX65 but make sure your pigtail is long enough to reach the PH2.0 battery connector.

2021-08-29 07:19:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

RamNas It’s compatible as long as the length of the screws is sufficient.

2021-08-23 10:47:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)