Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it good for making porn

Ερώτηση από dgsandcls επί 2020-04-10 09:27:35

Speed iwould not suggest you use it for that. it is not waterproof

2021-04-06 03:18:05 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Speed Yesit works on windows 10. recording by motion is sofware support. not the camera.

2021-04-06 03:17:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: es posible timelapse?

Ερώτηση από jarp1977 επί 2019-03-31 03:00:56

Speed No.sorry but timelapse is a software thing. not this type of camera

2021-04-06 03:16:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)