Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does this have a keycap puller included? thanks!

Ερώτηση από chenglols επί 2020-07-27 12:16:26

BG820141393 No. Only the switches

2022-10-28 01:05:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is it rgb??

Ερώτηση από BG411532416 επί 2020-09-07 10:46:28

BG820141393 No but if your keyboard is than they shine through well

2022-10-28 01:05:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how long did it take to come to canada?

Ερώτηση από adrianyadao επί 2020-09-05 02:57:43

BG820141393 Around 3 weeks

2022-10-28 01:04:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does it have RGB??

Ερώτηση από mano4001bala επί 2020-03-23 09:53:02

BG820141393 No, but if your keyboard is rgb it shines through really well

2022-09-28 12:57:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: The vivid colours are for real? Or just a massive appealing on the greed for selling?

Ερώτηση από pingo2316 επί 2020-12-04 04:46:08

BG820141393 It’s the reflection from the photo. It’s a really dark blue

2022-09-28 12:56:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Do they fit on a royal kludge rk61?

Ερώτηση από BG471610155 επί 2021-01-12 06:34:45

BG820141393 Yes if it’s hotswap and 3 pin configuration

2022-09-20 11:15:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: O meu produto já passou do prazo de entrega, ele fica só processando, quando séra enviado?

Ερώτηση από davydback επί 2022-02-05 06:37:57

BG820141393 los retrasos son variables dependiendo del país donde se envía el paquete. Solo si el producto está marcado como enviado debería llegar dentro de un tiempo razonable.

2022-09-07 10:46:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Are these switches hot swap?

Ερώτηση από BG107104710 επί 2020-12-21 08:18:29

BG820141393 Yes they are only 3 pins also

2022-09-04 10:33:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: do you offer these in 85 pieces?

Ερώτηση από owDoll επί 2020-11-26 12:47:22

BG820141393 It’s only 90 or 70

2022-09-04 10:33:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: os it rgb series?

Ερώτηση από BG411532416 επί 2020-09-07 10:33:06

BG820141393 Son particulier mais intéressant pour un clavier avec multiple switch

2022-08-18 12:12:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can it pull switches ?

Ερώτηση από BG025223332 επί 2021-04-28 05:24:27

BG820141393 Ultra utile et bon prix

2022-08-18 12:11:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Are these real cherry Mx red switches?

Ερώτηση από BG381190102 επί 2020-06-17 11:06:58

BG820141393 Yes

2021-02-10 07:36:00 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are these switches plate mount (3 pin) or PCB mount (5 pin)??

Ερώτηση από BG421252243 επί 2020-10-01 10:41:45

BG820141393 Plate mount 3 pin

2021-02-10 07:35:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will these work in a gk64

Ερώτηση από BG175754948 επί 2021-01-01 01:19:00

BG820141393 If it’s not the optical version yes it will

2021-02-10 07:35:12 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)