Όλα τα μηνύματα

Ερ: How accurate is the Blood Pressure measurment ?

Ερώτηση από Jerry επί 2018-10-03 03:58:04

petroskalfas Heart rate and blood pressure measurements are all over the place. Not reliable at all.

2019-03-21 04:46:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)