Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this the uk version

Ερώτηση από gavf επί 2020-05-16 01:41:43

danielalves123 N_eu

2021-09-15 05:29:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what spare batteries do people recommend for this car

Ερώτηση από gavf επί 2020-08-26 02:17:00

DaniSun2k5 Battery7.4V 2600mAh, like XF POWER 7.4V 2600mAh 60C 2S Lipo Battery T Plug for Wltoys 1_14 144001 RC Car Upgrade Parts regards, Daniel

2021-02-05 04:15:32 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: If Something broke at the the car, can i buy ekstra parts so I can repair it?

Ερώτηση από BG494816382 επί 2021-04-27 11:30:19

gavf yes, just about everything is avaliable. keep the manual when it arrives as all the parts numbers are in the book.

2021-04-28 12:42:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)