Όλα τα μηνύματα

digkassman my friend do not buy this product 3 of them have burned me as soon as the voltage is less than 10v the low voltage protection circuit is not good

2022-06-24 04:20:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: this cam have micjQuery1113013599656988004294_1629325597947? please tell me....

Ερώτηση από digkassman επί 2021-08-18 05:51:08

kartucska Hello! I do not understand your question. I live in Hungary. Let's try English.

2022-01-23 08:51:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)