Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hola, es compatible con Alexa?

Ερώτηση από BG571553946 επί 2020-09-23 12:15:31

data YES, its compatible with Alexa and Google Home, my box are the white one, and outside its says is compatible, manufactured 12-2020. It also mentioned in Xiaomi product page:https: www.mi.com global mi-air-purifier-3H

2021-11-09 01:23:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Which style do i need for the Eachine 7.4V 2200mAh Li-ion Battery? 1 or 2?

Ερώτηση από Boberwt επί 2017-12-29 09:18:21

data it will be 2s

2021-09-27 02:00:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

data Yes, i followed the PDF provided

2021-09-25 11:12:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

data Remove and add app again, happened to me and this solved

2021-09-25 11:11:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What's the weight

Ερώτηση από weeliam_wong επί 2019-07-28 10:05:20

data Asus Kybd is retarded

2020-01-12 08:50:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Which hardware project this is based? FMUv1, FMUv2?

Ερώτηση από data επί 2019-12-17 10:02:46

Samchan It is FMUv2.

2020-01-06 02:57:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What version is this controller?

Ερώτηση από data επί 2018-06-04 11:32:25

Burplerlcbm The version of the controller has not changed.

2018-06-06 10:15:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What the difference from this one to Product ID: 1049494?

Ερώτηση από data επί 2018-06-04 08:55:04

cbcnamja The difference is the price. It cost $10 more for the same thing.

2018-08-13 02:21:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: When 220V will be available again?

Ερώτηση από data επί 2018-06-03 05:34:03

Wispywas It will be restocked on June 25th.

2018-06-13 08:38:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)