Όλα τα μηνύματα

Ερ: warranty period

Ερώτηση από Kenneth επί 2017-12-14 10:21:37

Emily Dear valued customer, the warranty of this light bulb is three months. Have a nice day!

2017-12-15 08:28:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)