Όλα τα μηνύματα

Ερ: this is dual core or quad core?

Ερώτηση από BG477022151 επί 2020-12-27 02:15:12

nmaq2003 Dual Core not Quad core

2020-12-27 02:19:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: HOW CENTIMETRE IS THE OUTSIDE UNIT ??

Ερώτηση από stelios.k100 επί 2019-11-08 10:51:08

nmaq2003 Noidea

2020-11-09 01:36:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: como faço pra escolher o tamanho?

Ερώτηση από Maaii Silva επί 2019-12-27 09:59:36

nmaq2003 Sorry,English only

2020-03-10 07:13:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)