Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it a 2.1 or 2.5 lens? In description there is 2.5 and on the pictures is 2.1.

Ερώτηση από miglo επί 2018-02-07 10:22:42

BG471643316 2.1mm

2021-03-16 04:24:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)