Όλα τα μηνύματα

Ερ: this product is not for android?

Ερώτηση από Kyleiceyn επί 2021-12-19 11:07:20

BenK20 I use it for my desktop and laptop with 3.5mm jack. If your phone has 3.5mm jack then it should be Ok

2021-12-19 11:16:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Hi guys, by the way do you know how I can change the program?

Ερώτηση από Cosimo De Rosa επί 2021-11-17 02:47:01

BenK20 No, I can not change the program, too. From their manual, it seems that they have another higher version with button to change program

2021-11-17 09:25:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it come with a remote controller

Ερώτηση από khaleddief επί 2020-10-29 07:57:54

BenK20 No, it does not. From their manual, I understand that they have another version with remote controller and program changing button. But it is not the one I get

2021-11-17 09:24:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (16)

Ερ: Original XIAOMI Product ?

Ερώτηση από chabarga επί 2020-11-20 01:24:47

BenK20 Yes, it is

2021-11-05 09:36:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (15)