Όλα τα μηνύματα

Ερ: I noticed that this camera had two seconds delay, who knows why???

Ερώτηση από GEO_KIT επί 2021-05-08 11:53:55

PandorasBox Slower routers are usually the culprit with 2.4 ghz or try and lower quality if nothing else works the cam itself has laggy or slow encoding on the SOC if so nothing you can do

2021-12-04 04:44:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can this esc work on RC car?

Ερώτηση από GEO_KIT επί 2021-11-15 02:34:00

floppy01 si ma non hai la retromarcia, può andare solo in una direzione

2021-11-29 08:32:10 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

GEO_KIT 35A. 2s and (3s until 50c)

2021-11-29 05:43:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the maximum distance that the boat can get away from the controller?

Ερώτηση από Nickstam επί 2021-11-17 11:33:57

GEO_KIT When the boat moves away from you it becomes too small.....You start to not see it well....So from this respect it's not good to you to not see your boat approximately 100m

2021-11-29 05:37:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this fit in xinlehong q903?

Ερώτηση από GEO_KIT επί 2021-11-25 10:31:01

The seller No,q903 rc car do not need hex adapter ,q903 use optical axis

2021-11-27 01:32:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

The seller no

2021-11-26 08:04:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: for upgrade situations.... upgrade part's fits from xlf x03 and xlf x04???

Ερώτηση από GEO_KIT επί 2021-11-23 08:15:18

The seller Hi,this car can be used with the upgraded parts of xlf x04 vehicle

2021-11-23 11:46:05 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what type screw's this fan need??? (size dimension)

Ερώτηση από GEO_KIT επί 2021-04-07 02:52:23

GG74 M3

2021-04-18 01:23:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How do I bound this up with a 550 brushed motor?

Ερώτηση από BG391195757 επί 2021-11-14 06:48:47

GEO_KIT you can't.... it is for only for brushless system.

2021-11-15 01:53:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does this item have avc gyro on it

Ερώτηση από Isaac K Shirley επί 2021-11-15 01:01:19

GEO_KIT I have bought two of this and both had gyro function. but I don't use the gyro function.... you will need the gyro function only if your car is very very strong and you can't play with it..... and you need a gyro function to stabilize it on the street.

2021-11-15 01:52:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: it takes one sim card or two SIM cards??

Ερώτηση από GEO_KIT επί 2021-10-24 02:44:45

BRas77 2 Sim

2021-11-14 01:15:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can this fit in xinlehong 9136 ???

Ερώτηση από GEO_KIT επί 2021-06-06 07:49:16

BG141555133 yes. it fit perfectly to 9136 model

2021-11-10 11:00:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hi mister seller!!! this baby can it handle 3s 100c???

Ερώτηση από GEO_KIT επί 2021-11-05 02:59:23

The seller yes

2021-11-08 04:41:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)