Όλα τα μηνύματα

Ερ: can I see real time charging status with bar and graph using pc?

Ερώτηση από subratabanerjee επί 2019-09-24 06:29:59

Freddy00101 It does have a PC link (mini USB) but I haven't tried it yet. I suppose there might be an app...

2021-10-16 08:04:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it compatible with fs i6x

Ερώτηση από fireforce επί 2020-08-24 11:07:31

subratabanerjee Yes, this works perfectly with fsi6x.

2021-07-22 01:09:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: does it fit 8520 motors

Ερώτηση από DARWINkochin επί 2020-03-02 10:29:17

subratabanerjee No, this is for 615 motors.

2021-07-22 01:08:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: why can't i use it to a simuletor?

Ερώτηση από mizrachishai επί 2020-07-22 03:43:40

subratabanerjee This is not a simulator cable, this can update firmwares.

2021-07-22 01:06:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)