Όλα τα μηνύματα

Ερ: Have you with AU plug in?

Ερώτηση από Rade επί 2018-01-05 09:10:51

BG361545617 I don’t know….. I use EU plug.

2021-09-03 05:43:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Il y a l'option de la langue en Français ?

Ερώτηση από BG434425240 επί 2021-06-23 07:05:25

BG361545617 What?

2021-09-03 05:41:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG361545617 Most functionality settings is available through the Blitzwolf app. Try to download the app and connect your led light to your wifi and you’ll get additional functionality.

2021-08-20 02:09:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG361545617 Yes the buckle is made out of metal.

2021-08-20 02:06:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)