Όλα τα μηνύματα

Icepeakjr Change the channel on your vtx.

2018-06-17 04:52:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: turtle mode --> NOPE

Ερώτηση από Blue_Rocket επί 2018-05-30 01:18:42

Icepeakjr It can do turtle mode. Learn how to set up.

2018-06-17 04:49:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)