Όλα τα μηνύματα

Ερ: D16 compatible or only D8 (chip CC2500) ?

Ερώτηση από AlphaTango επί 2020-04-06 07:08:46

Hubi-Dirk MyRadiomaster, which was delivered from the Czech Republic at the end of April has a 4in1 multimodule (not only CC2500).

2021-05-28 11:22:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)